Producten

Bij alle zorginstellingen en in alle zorgsectoren speelt het ontwikkelen en op peil houden van digitale vaardigheden. De coalitie en haar werkgroepen richt zich op activiteiten waarvan het zinvol is om ze voor de hele zorg(sector) gezamenlijk op te pakken. Het gaat om activiteiten die ondersteunend zijn aan wat zorginstellingen zelf al doen.

Kennissite

Ziekenhuizen

Voor medewerkers van ziekenhuizen is er sinds juni 2020 een zelftest digitale vaardigheden beschikbaar.

Ggz

Ggz

Voor de medewerkers in de ggz is er sinds juni 2020 een zelftest digitale vaardigheden beschikbaar.

Verpleeghuiszorg & Zorg thuis

In april 2019 is een landelijke kennissite gelanceerd voor de sector ouderenzorg.

Gehandicaptenzorg

In april 2018 is een landelijke kennissite gelanceerd voor de sector gehandicaptenzorg.

zelfstest-manager

Zelftest managers

Ben jij als manager in de zorg wel digivaardig genoeg?

Leaflets/flyers

studenten aan het werk op tablet

Mbo-hbo-netwerkkaart zorg- en sociale technologie

Deze netwerkkaart geeft een overzicht van de practoraten, lectoraten, opleidingen, labs en samenwerkingsverbanden in Nederland die zich bezighouden met zorg- en sociale technologie.

I-nurse en digicoach

De I-nurse en de digicoach ondersteunen allebei bij het implementeren van e-health en het digivaardiger maken van zorgprofessionals. Maar de rollen zijn niet precies hetzelfde. Ze vullen elkaar aan.

Digitale vaardigheden: een onderschatte uitdaging

Deze flyer legt kort en helder uit waarom gebrek aan digitale vaardigheden in de zorg een probleem is en wat je eraan kunt doen.

Resultaten Digivaardig in de zorg 2019

In deze flyer staan de belangrijkste resultaten van de Coalitie Digivaardig in de zorg in 2019.

Publicaties

Carlijn van den Broek

Een digitale en datagerichte ggz

Carlijn van den Broek fantaseert hardop over de mogelijkheden van een digitale werkvloer voor de ggz.

Hans Schoo van ziekenhuis Rijnstate

Een ziekenhuis met een digitale strategie voor de komende 10 jaar. En toen brak het coronavirus uit

Een interview in ICT&Health (juni 2020) met Hans Schoo, bestuurder van het Rijnstate Ziekenhuis, over digitalisering en digitale vaardigheden.

vrouw achter computer

Werk leuker en makkelijker

Een interview met Suzanne Verheijden en Daniël Tijink van de coalitie Digivaardig in de zorg in het magazine De Eerstelijns.

Nut en noodzaak van het investeren in digitale vaardigheden in de zorg

Waarom zou de organisatie tijd en geld moeten investeren in het verbeteren van de digitale vaardigheden van de medewerkers? Wat levert dat op?

Els Lubbers

Els aan de slag met de digicoach

Els Lubbers is zorgassistent bij Warande. Ze werkt aan haar digitale vaardigheden, want ze wil voorbereid zijn op veranderingen.

De digivaardige patiënt

Om optimaal van digitale technologie te kunnen profiteren, moeten patiënten wel voldoende digivaardig zijn.

Vrouw achter laptop

Wat voor type digitale leider ben jij?

Het nut van blind typen en digitaal leiderschap voor managers zorg.

Jan Hoogstra van Cosis

Digitale vaardigheden: een goed plan is het halve werk

Hoe kwam gehandicaptenzorgorganisatie Cosis tot een plan dat gesteund wordt door de Raad van Bestuur?

Inzet van digitale ambassadeurs op de werkvloer

Medewerkers leren het liefst van een directe collega.

Focus op functies Digicoach

Anouk Enkelaar is digicoach bij ouderenzorgorganisatie Warande.

Knelpunten bij het gebruik van zorgtechnologie

Resultaten van een praktisch, speels onderzoek

Studenten maken ouderen digitaal vaardig

Ook burgers worstelen met de digitale ontwikkelingen.

Een uur tijdwinst per week door digitaal vaardige professionals

Kunnen digitale vaardigheden bijdragen aan de aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt?

ICT-afdeling belangrijke schakel voor betere digitale vaardigheden

ICT’ers in de zorg zijn superbelangrijk voor de digitale transformatie.

Samenwerken aan digitaal, het nieuwe normaal

We weten niet hoe in 2040, twintig jaar verder, de wereld er uit zal zien.

Een digitale starter aan het woord

‘Mijn man beantwoordt mijn werkmail!’

Steeds meer aandacht voor digitale vaardigheden in de zorg

Mensen die de basisvaardigheden missen om hun digitale werkzaamheden te verrichten, ervaren stress …

Ben jij zelf eigenlijk wel zo digitaal?

Welk voorbeeldgedrag op het gebied van digitalisering laat de manager Zorg zien?

De geheimen van de servicedesk ICT

Ze worden soms het ‘afvalputje van de organisatie’ genoemd …

Podcasts

Marjolein de Jong

Podcast – Marjolein de Jong

In de 7de aflevering van Dappere Digitale leiders in de Zorg een gesprek met Marjolein de Jong van ouderenzorgorganisatie Groenhuysen.

Podcast – Rob van der Vloed

In de reeks Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg een interview met Rob van der Vloed van Lentis.

Suzanne Verheijden

Podcast – Suzanne Verheijden

Suzanne Verheijden over de digitale starter in de podcastreeks 'The future of health' van Luciën Engelen.

jolanda-buwalda

BNR podcast – Jolanda Buwalda

Jolanda Buwalda van thuiszorgorganisatie Omring zet stevig in op digitale zorg.

esther-talboom

Podcast – Esther Talboom

In de 5e aflevering van Dapper Digitaal Leiderschap is Suzanne in gesprek met Esther Talboom van Saltro.

jolande-tijhuis

Podcast – Jolande Tijhuis

Jolande Tijhuis van GGZ-instelling Van Gogh vertelt in de 4e podcast hoe zij stevig inzet op digitale hulpverlening.

jopie-nooren

Podcast – Jopie Nooren

In deze derde aflevering vertelt Jopie Nooren over de betekenis van digitale ontwikkelingen voor mensen met een visuele beperking.

marijke-van-putten

Podcast – Marijke van Putten

Aflevering 2 van Dapper Digitaal Leiderschap met Marijke van Putten van GGZ Noord Holland Noord over online behandeling.

Podcast – Greet Prins

In Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg interviewt Suzanne Leijendekkers de voortrekkers in het digitale landschap.

Zelf aan de slag

Vragenlijst borging digitale vaardigheden in zorgorganisatie

Breng in kaart in hoeverre aandacht voor digitale vaardigheden is ingebed in de processen van jouw zorgorganisatie.

starterspakket

Starterspakket: alles voor een digivaardige organisatie

Hier vind je alles wat de coalitie Digivaardig in de zorg biedt bij elkaar.

25 tips voor zorgorganisaties

Een handig overzicht voor zorgorganisaties die de digitale vaardigheden van hun medewerkers willen vergroten.

Dag van de Digicoach

17 December is uitgeroepen tot Dag van de Digicoach.

Projectplan Digitale Vaardigheden

In dit plan is de aanpak van het project Digitale Vaardigheden beschreven.

Communicatieplan Digitale Vaardigheden

Communicatie is een bepalende succesfactor voor het project Digitale Vaardigheden.

Video's

Erik Gerritsen opent zelftesten ggz en ziekenhuizen

Op 11 juni lanceerde Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, de nieuwe zelftesten voor ggz en ziekenhuizen op deze website.

Webinar Digitale intelligentie in de zorg

Welke vaardigheden heb je in de zorg nodig in de 21ste eeuw? Programmamanager Suzanne Verheijden gaat hierover in gesprek met Hans Hoornstra, auteur van het boek ‘Digitale intelligentie. Wat je moet weten, leren en doen in een digitaal verbonden samenleving’.

I-nurse help collega

De rol van I-nurse in een zorgorganisatie

In dit filmpje van ActiZ en de Coalitie Digivaardig in de zorg vertellen I-nurses van Cordaan en Omring over hun werk. Hun managers leggen uit waarom I-nurses zo belangrijk zijn voor hun organisatie.