Aan de slag met digitale vaardigheden

De coalitie Digivaardig in de zorg heeft op basis van ervaringen bij verschillende instellingen een goed beeld van wat helpt om aan de slag te gaan met digitale vaardigheden. Hieronder staan de belangrijkste stappen op een rij, vaak met verdere verwijzingen.

Visual van starterspakket digivaardig in de zorg

Inhoud:

Zelftest

In onze aanpak start een project Digitale vaardigheden met het invullen van een zelftest digitale vaardigheden door alle of een deel van de medewerkers. Er zijn op dit moment twee zelftesten beschikbaar: de zelftest ouderenzorg en de zelftest gehandicaptenzorg. Voor de sectoren ziekenhuizen en ggz volgen die in het tweede kwartaal van 2020.

In de zelftest schat de medewerker zelf in hoe vaardig hij/zij is in bepaalde onderdelen. De uitslag is alleen bedoeld voor de medewerker zelf. Het biedt een handvat om te bepalen waar hij/zij mee aan de slag wil.

Met de onderzoekstool bij de zelftest kan een organisatie een beeld krijgen van waar de knelpunten op het gebied van digitale vaardigheden zitten. Deze resultaten zijn anoniem, geaggregeerd op niveau van afdeling, locatie of leeftijdsgroep

Digicoaches

Onze aanpak  is gebaseerd op de inzet van digicoaches. Een digicoach is een medewerker (zorgprofessional, servicedeskmedewerker, etc) met meer gevoel voor digitale ontwikkeling dan de collega’s, die met uren in staat gesteld wordt om nabije collega’s met raad en daad op de werkvloer terzijde te staan bij het gebruik van digitale middelen. Hij/zij coacht collega’s zodat zij zo zelfstandig mogelijk digitaal kunnen werken. Denk aan applicaties zoals rooster, ECD, mail, intranet, Office, maar ook zorgtechnologie en social media enz. Uit ervaring is gebleken dat dit goed werkt. De drempel om met digitale vaardigheden aan de slag te gaan is voor veel medewerkers hoog. Samen met de digicoach bepaalt de medewerker aan welke doelen hij/zij gaat werken.

Leermiddelen

Daarna gaan de medewerkers aan de slag. Op www.digivaardigindezorg.nl staan leermiddelen die speciaal ontwikkeld zijn voor de zorg. Op dit moment hebben we leermiddelen voor de sectoren ouderenzorg en gehandicaptenzorg, maar een groot deel is ook breder bruikbaar. We hopen eind 2020 ook voor de sectoren ggz en ziekenhuizen leermiddelen te hebben toegevoegd. Voor het onderwijs /docenten is er een eigen docentenpagina met een speciale zoekfilter.

De leermiddelen sluiten aan bij verschillende leerstijlen: werkbladen, factsheets, filmpjes, toetsen en spellen. De medewerker gaat samen met de digicoach of alleen aan de slag.

Lees hier de tips voor het vinden van geschikte leermiddelen
Over leerstijlen: ‘Leren met een spelletje werkt!’

Project digitale vaardigheden in een organisatie

Als een organisatie digivaardig wil worden moet er veel gebeuren en elke organisatie vraagt zijn specifieke aanpak. We zien dat veel organisaties een projectleider digitale vaardigheden aanstellen. Binnen de coalitie is er een leercirkel waarin rond de 50 projectleiders zich verzameld hebben. Zij wisselen informatie uit over de aanpak.

Een van de leerpunten van een project Digitale Vaardigheden is dat het niet alleen een kwestie is voor zorgprofessionals, ook HR, communicatie, ICT en het management spelen een essentiële rol. In het projectplan vindt u de belangrijkste succesfactoren terug. Dit zijn de belangrijkste producten voor het starten van een project Digitale Vaardigheden in uw organisatie:

Communicatie

Communicatie is een heel groot onderdeel van een project Digitale Vaardigheden. Er is veel communicatie-inspanning nodig om alle medewerkers bewust te maken van het knelpunt, de zelftest te laten doen en te motiveren om aan de slag te gaan. Gelukkig is er al veel ervaring en hebben we voor u een aantal tools beschikbaar:

Financiën en subsidiemogelijkheden

Een methodische aanpak digitale vaardigheden vraagt een investering van de organisatie. Achterin het format Projectplan zit ook een voorbeeldbegroting. De grootte van uw organisatie en de grondigheid van uw aanpak bepalen de hoogte van de investering.

Er bestaan daarnaast aanvullende financieringsmogelijkheden:

SET (Stimuleringsregeling e-health thuis)
Dat is de subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-healthtoepassingen willen borgen of opschalen. Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

Tijdelijke uitbreiding SET-regeling i.v.m. coronacrisis
Via deze regeling kunnen organisaties die extra willen inzetten op zorg op afstand een aanvraag indienen. Digitale toepassingen die kunnen worden aangevraagd zijn bijvoorbeeld tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of telebegeleiding. Per aanvraag is €50.000 beschikbaar en er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Transitiegelden verpleeghuiszorg
Voor de periode 2018–2021 is in totaal € 200 miljoen beschikbaar aan ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Jaarlijks gaat het om € 50 miljoen. Het ontwikkelbudget wordt door zorgkantoren ingezet voor problematiek die bij meerdere zorgaanbieders speelt.

Digivit
Menzor biedt ziekenhuizen en zorginstellingen met haar DigiVit praktijkprogramma (www.digivit.nl) de mogelijkheid aan om haar medewerkers digitaal vitaal te krijgen. Het DigiVit programma is in nauwe samenwerking met New School Routing Academy, een door het ministerie van Onderwijs erkende mbo- onderwijsinstelling, ontwikkeld en heeft Crebo-erkenning. Hierdoor komt deze opleiding in aanmerking voor subsidieregelingen die de kosten geheel of grotendeels vergoeden. Voor meer informatie neem contact op met Menzor, tel. 035-2011721 of contact@menzor.nl.

De rol van de manager

De manager/ teamleider/teamcoach speelt een hele belangrijke rol in een aanpak rondom digitale vaardigheden. Hij/zij inspireert het team, stimuleert de medewerkers uit het team om hun vaardigheden op peil te houden, signaleert uitdagingen en beloont mooie resultaten.

Dat vraagt naast eigen digitale vaardigheden van de manager ook digitaal leiderschap. Daarvoor hebben we een zelftest voor managers ontwikkeld. We hebben een folder met kernachtige informatie voor managers en een aantal podcasts over dapper digitaal leiderschap. Ook interviewden we een aantal bestuurders over hun programma:

Ervaringen delen en van elkaar leren

Het is bijzonder waardevol als verschillende zorgorganisaties ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Mensen kunnen zich abonneren op de tweewekelijkse nieuwsbrief. Er is al een paar jaar een actieve, goed werkende appgroep waar op dit moment ongeveer 200 voorlopers uit de zorg hun ervaringen delen. Daarnaast zijn er nog enkele appgroepen voor deelgroepen. Er zijn deel- en leerbijeenkomsten voor projectleiders, digicoaches en ICT’ers waar iedereen aan mee mag doen. Twee keer per jaar is er een werkconferentie. Houd deze agenda in de gaten, volg ons op Twitter en LinkedIn, of meld u aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Onderwijs

Natuurlijk is het belangrijk dat jonge mensen die worden opgeleid voor de zorg al in hun opleiding goed worden voorbereid op de digitale kanten van het werk. Ook daar spant de coalitie Digivaardig in de zorg zich voor in. Er is een speciaal onderdeel voor docenten Zorg op de kennissite ingericht, inclusief een eigen nieuwsbrief. Er is ook een werkgroep voor het onderwijs (mbo en hbo) waar kennis en leermiddelen gedeeld worden.

Wilt u studenten uit het onderwijs betrekken? Bij UtrechtZorg is een pilot gedraaid met studentdigicoaches. Het plan is gratis deelbaar via secretariaat@utrechtzorg.net. Lees hier meer over dit project.
Ook het Summacollege zet studenten in om ouderen digitaal bij te spijkeren.

Vragen over digitale vaardigheden in de zorg? Mail naar info@digivaardigindezorg.nl

Ga terug naar de inhoudsopgave van het Starterspakket