Waarom nu een project Digitale Vaardigheden starten?

Het gebruik van technologie hoort bij goede zorg van nu. Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie.

Zorgmedewerkers moeten niet alleen werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, ook bijvoorbeeld domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen komen steeds vaker voor. Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg. Ze kunnen de werkdruk verlagen. Ze kunnen de cliënt/patiënt meer regie geven en maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënten/patiënten minder vaak naar een zorginstelling hoeven.  

Landelijk knelpunt

Iedere zorgmedewerker zal moeten werken aan nieuwe digitale vaardigheden. Een knelpunt is echter dat een deel van de zorgprofessionals niet goed met digitale technologie overweg kan. 1 op de 10 Nederlanders (16 tot 65 jaar) heeft weinig tot geen ervaring met computers. Onder 55-plussers is dat 20% (Ministerie OCW 2018). Voor medewerkers in de zorg geldt dat iets meer dan de helft geen actuele kennis heeft en de laatste 2 jaar niet is bijgeschoold. 65% van de onderzochte populatie maakt zich zorgen over de eigen digitale vaardigheden en die van collega’s (ICtivity 2017). 20% van de medewerkers in de VVT is digitale starter, een actievere en positievere term dan digibeet (Utrechtzorg 2019) . Voor de gehandicaptenzorg is dat minimaal 10% (’s Heeren Loo, 2017). Hun ervaring met digitale technologie is beperkt, in hun opleiding was er nog geen aandacht voor.  

Lees een interview met digitale starter Marrie

Nut

Als de zorg inzet op het verbeteren van de digitale vaardigheden van de medewerkers, komen nuttige digitale toepassingen beter uit de verf. Dat komt de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van de zorg ten goede. Het vergroot ook het werkplezier van de zorgmedewerkers: het scheelt tijd, verlaagt de werkdruk, vermindert frustratie en niet te vergeten schaamte en onzekerheid bij zorgverleners die nu niet digitaal vaardig zijn. Ook zorgt het voor het behoud van waardevolle zorgmedewerkers die dreigen te vertrekken uit de zorg, alleen omdat ze de digitale ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. 

Download het document ‘Nut en noodzaak van digitale vaardigheden’ (binnenkort beschikbaar) 

Terug naar de inhoudsopgave van het Starterspakket

Verder naar 2. Wat is de coalitie Digivaardig in de zorg?