Wat is de coalitie Digivaardig in de zorg?

In de coalitie Digivaardig in de zorg werkt een groot aantal (zorg)organisaties samen om de zorg digivaardiger te maken.

De coalitie Digivaardig in de zorg is dé plek in Nederland waar ervaringen van zorgprofessionals en andere betrokkenen verzameld en verwerkt worden tot hanteerbaar (leer)materiaal waarmee andere organisaties aan de slag kunnen.

Ook zijn er verschillende leercirkels, bijvoorbeeld van projectleiders en digicoaches en is er twee keer per jaar een werkconferentie Zo hoeft niet elke instelling zelf het wiel uit te vinden.

De missie van de coalitie Digivaardig in de zorg: elke zorgverlener is voldoende digitaal vaardig om goede zorg te leveren. De coalitie Digivaardig in de zorg werkt aan de bewustwording van het knelpunt digitale vaardigheden in de zorg en ondersteunt zorgorganisaties bij het digivaardiger maken van hun medewerkers.

De coalitie is een samenwerkingsproject waarin honderden mensen die werkzaam zijn in de zorg bijdrage leveren. Ook financieel wordt de coalitie ondersteund door meerdere partijen, landelijk, vanuit sectoren en vanuit de regio. Op dit moment zijn de financiers het Ministerie van VWS, RegioPlus (regionale werkgeversverbanden in de zorg), A+O VVT ouderenzorg) en StAG (gehandicaptenzorg). De projectcoördinatie en -uitvoering gebeurt door ECP|Platform voor de InformatieSamenleving.

Lees een interview met Jelle Boonstra, directeur van RegioPlus

Al onze bijeenkomsten en producten zijn gratis beschikbaar voor iedereen in de zorg.

Terug naar de inhoudsopgave van het Starterspakket

Verder naar deel 3: Aan de slag met digitale vaardigheden!