Werkgroepen

Zorgprofessionals en patiënten krijgen te maken met digitale toepassingen en zorgtechnologie. Succesvolle implementatie van nieuwe toepassingen vraagt om goede projectleiders en ICT’ers. Managers van de zorginstellingen moeten de nut en noodzaak voelen van het ontwikkelen van digitale vaardigheden. En ook het onderwijs moet haar bijdrage leveren.

Zorgprofessionals / Digicoaches

Zorgprofessionals zijn voldoende digivaardig om optimale zorg te kunnen verlenen. Digicoaches ondersteunen hun collega’s in het vergroten van hun digitale vaardigheden.

Lees meer

Onderwijs

Studenten beter voorbereiden op de digitale vaardigheden die ze in hun beroepspraktijk nodig hebben.

Lees meer
Managers

Managers/Leiders

Leiders ondersteunen en prikkelen om dapper leiderschap te tonen omtrent het digivaardig maken van mens en organisatie.

Lees meer
ICT'ers

ICT’ers

ICT’ers in de zorg zijn voldoende digivaardig om ondersteuning aan optimale zorg te kunnen bieden en voldoende vaardig om digivaardigheid in de zorg te bevorderen.

Lees meer

Projectleiders

Elke medewerker in de zorg beschikt over die digitale vaardigheden die nodig zijn voor zijn of haar functie nu en in de toekomst.

Lees meer

Patiënten

Iedereen, burger, zorggebruikers en mantelzorger heeft voldoende vaardigheden om die e-health toepassingen te kunnen gebruiken die hij of zij nodig heeft voor een optimale zorg en gezondheid.

Lees meer