Over de website

Het programma Digivaardig in de zorg ondersteunt de samenwerking tussen diverse zorginstellingen, hun medewerkers, en verschillende zorgsectoren ten einde de digitale vaardigheden te verbeteren en op peil te houden. Dit gebeurt onder andere door een coalitie van betrokken partijen te faciliteren. Deze website dient ter ondersteuning aan deze coalitie en haar activiteiten.

Naast deze coalitie beheert het programma Digivaardig in de zorg ook nog een voor iedereen toegankelijke kennissite met leermateriaal en communiceert zij breed over digitale vaardigheden. www.digivaardigindezorg.nl

Dit ondersteunende programma wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting ECP en wordt o.a. gefinancierd vanuit de VVT-sector, de gehandicaptenzorgsector, RegioPlus en het ministerie van VWS. 

De website van digivaardig in de zorg wordt onderhouden door: 
ECP | Platform voor de Informatiesamenleving 

Bezoekadres:  
Overgoo 13 
2266 JZ Leidschendam 
T: (+31) 70 41 90 309 

Postadres: 
Postbus 262 
2260 AG Leidschendam 

KvK: 27169301                                                                   
BTW: NL806777291B01