Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Digivaardig in de zorg verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over uw activiteiten op onze website. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

We verwerken deze gegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven), u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, u uit te nodigen voor events (nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven) en als we hier wettelijk toe verplicht zijn. 

U kunt op de website aangeven dat u toestemming geeft dat wij u onze nieuwsbrief toesturen. Indien u dat doet, dan verzamelen we uw gegevens (naam, organisatie en email-adres). U kunt te allen tijde uw toestemming voor het versturen van deze nieuwsbrief intrekken door te mailen naar info[@]digivaardigindezorg.nl vanaf het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief ontvangt. Uw afmelding geschiedt binnen 2 weken en u ontvangt hiervan een bevestiging. 

U kunt zich via onze website (of als reactie op een uitnodiging via e-mail) aanmelden voor een event. Afhankelijk van het soort event hebben wij een minimale set aan gegevens nodig om dit event te kunnen organiseren. We verzamelen uw naam en emailadres en indien nodig andere gegevens die op het inschrijfformulier (of in de mail) vermeld zijn. U kunt zich afmelden voor een event door te mailen naar info[@]digivaardigindezorg.nl

Delen met anderen 
Digivaardig in de zorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Digivaardig in de zorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

In kaart brengen websitebezoek 
Digivaardig in de zorg gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Digivaardig in de zorg gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen onthouden. Anderzijds kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en website bezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. U kunt op onze website aangeven dat u niet wilt dat deze cookie geplaatst wordt. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info[@]digivaardigindezorg.nl

Digivaardig in de zorg zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, uw verzoek uitvoeren en u hiervan op de hoogte stellen. 

Beveiliging 
Digivaardig in de zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coalitiedigivaardigindezorg.nl

De website van digivaardig in de zorg wordt onderhouden door: 
ECP | Platform voor de Informatiesamenleving 

Bezoekadres:  
Overgoo 13 
2266 JZ Leidschendam
T: (+31) 70 41 90 309

Postadres: 
Postbus 262
2260 AG Leidschendam                                                                                            

KvK: 27169301                                                                 
BTW: NL806777291B01 

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons opnemen via info[@]digivaardigindezorg.nl