Podcast – Marjolein de Jong

In de 7de aflevering van Dappere Digitale leiders in de Zorg een gesprek met Marjolein de Jong van ouderenzorgorganisatie Groenhuysen.

Als je kiest voor een écht integrale digitale strategie, dan moet je ook staan voor de consequenties ervan. Dat kán betekenen dat je, ook al ben je onderweg met een leverancier, moet switchen om aan deze strategie trouw te blijven. Klinkt simpel, maar wat vraagt dit van je als Dapper Digitaal Leider? Luister naar het interview met Marjolein de Jong van ouderenzorgorganisatie Groenhuysen (West-Brabant).

In deze podcastreeks Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg interviewt Suzanne Leijendekkers voorlopers over hoe zij leidinggeven aan digitale ontwikkelingen in hun organisatie.