Projectplan Digitale Vaardigheden

In dit plan is de aanpak van het project Digitale Vaardigheden beschreven.

Het project Digitale Vaardigheden heeft als doel de kwaliteit van zorg en efficiency van werken te verbeteren door het vergroten van de digitale vaardigheden van alle medewerkers. De betrokken medewerkers beschikken aan het eind van dit project over de benodigde digitale vaardigheden om hun functie goed te kunnen uitoefenen, nu en in de toekomst.