Steeds meer aandacht voor digitale vaardigheden in de zorg

Mensen die de basisvaardigheden missen om hun digitale werkzaamheden te verrichten, ervaren stress ...

Zorgprofessionals werken met veel verschillende applicaties. Ze moeten zich digitaal verantwoorden en komen steeds vaker in aanraking met zorgtechnologie, apps, mobiele devices.

Maar mensen die de basisvaardigheden missen om hun digitale werkzaamheden te verrichten, ervaren stress, angst, onzekerheid en schaamte.