Verpleeghuiszorg & Zorg thuis

In april 2019 is een landelijke kennissite gelanceerd voor de sector ouderenzorg.

In 2018 sloegen ECP, ’s Heeren Loo en het Ministerie van VWS de handen ineen en namen het initiatief voor een landelijke kennissite voor digitale vaardigheden.

In april 2019 is deze landelijke kennissite gelanceerd voor de sector ouderenzorg. Op termijn worden ook voor andere zorgsectoren specifieke leermiddelen ontwikkeld.