Onderwijs

Studenten beter voorbereiden op de digitale vaardigheden die ze in hun beroepspraktijk nodig hebben.

Producten

Op de kennissite digivaardig in de zorg, is ook een sectie toegevoegd die specifiek gericht is op onderwijs.

studenten aan het werk op tablet Leaflets/flyers

Mbo-hbo-netwerkkaart zorg- en sociale technologie

Deze netwerkkaart geeft een overzicht van de practoraten, lectoraten, opleidingen, labs en samenwerkingsverbanden in Nederland die zich bezighouden met zorg- en sociale technologie.

Zelf aan de slag

Dag van de Digicoach

17 December is uitgeroepen tot Dag van de Digicoach.

Publicaties

Knelpunten bij het gebruik van zorgtechnologie

Resultaten van een praktisch, speels onderzoek

Publicaties

Studenten maken ouderen digitaal vaardig

Ook burgers worstelen met de digitale ontwikkelingen.

Publicaties

Samenwerken aan digitaal, het nieuwe normaal

We weten niet hoe in 2040, twintig jaar verder, de wereld er uit zal zien.

Publicaties

Ben jij zelf eigenlijk wel zo digitaal?

Welk voorbeeldgedrag op het gebied van digitalisering laat de manager Zorg zien?

Deelnemers

In de werkgroep Onderwijs zijn medewerkers uit onderstaande organisaties actief.

Agenda