Patiënten

Iedereen, burger, zorggebruikers en mantelzorger heeft voldoende vaardigheden om die e-health toepassingen te kunnen gebruiken die hij of zij nodig heeft voor een optimale zorg en gezondheid.

Producten

De E-healthweek is een jaarlijks terugkerende week vol evenementen die allen specifiek gericht zijn op patiënten. Daarnaast verschijnen er diverse publicaties in onder andere ICT & Health. Er is een deel-wergroep rondom PGO en deze werkgroep neemt ook deel aan de actielijnen van de Alliantie Digitaal Samenleven.

Publicaties

De digivaardige patiënt

Om optimaal van digitale technologie te kunnen profiteren, moeten patiënten wel voldoende digivaardig zijn.

Zelf aan de slag

Dag van de Digicoach

17 December is uitgeroepen tot Dag van de Digicoach.

Publicaties

Knelpunten bij het gebruik van zorgtechnologie

Resultaten van een praktisch, speels onderzoek

Publicaties

Studenten maken ouderen digitaal vaardig

Ook burgers worstelen met de digitale ontwikkelingen.

Publicaties

Samenwerken aan digitaal, het nieuwe normaal

We weten niet hoe in 2040, twintig jaar verder, de wereld er uit zal zien.

Publicaties

Ben jij zelf eigenlijk wel zo digitaal?

Welk voorbeeldgedrag op het gebied van digitalisering laat de manager Zorg zien?

Deelnemers

In de werkgroep Patiënten zijn medewerkers uit onderstaande organisaties actief.

Agenda